Vi frakter deg ut i den vakre skjærgården

Vi tar deg med til Jomfruland

Jomfruland ligger ytterst i havgapet. Skagerak sveiper over rullesteinene på yttersida av øya, som best lar seg oppdage til fots eller på sykkel.

Driftsmeldinger

 

ISRUTER kjøres også i perioden f.o.m 18. t.o.m 24. februar 2017.
NB! ISRUTER gjelder f.o.m 13. t.o.m 17. februar 2017. Ny informasjon om kjøring lørdag, søndag og påfølgende uke vil bli gitt Fredag 17. februar ca kl 1000 på facebook og våre hjemmesider.Rutene ligger under RUTETIDER, velg så ISRUTER og deretter stedet du skal reise til/fra.