Vi frakter deg ut i den vakre skjærgården

Vi tar deg med til Jomfruland

Jomfruland ligger ytterst i havgapet. Skagerak sveiper over rullesteinene på yttersida av øya, som best lar seg oppdage til fots eller på sykkel.

Driftsmeldinger

Fra og med 13. november vil veien være åpen for fri ferdsel alle dager fra Skåtøyroa til Skåtøybrygga. Dette vil ha noe innvirkning på våre ruter. Ruter fra 13.11.17 er tilgjengelige under «rutetider».
Veien på Skåtøy er under utbedring. Fra og med 18. september er veien derfor stengt for biltrafikk i følgende perioder: Mandag – Onsdag 0800-2000 (kjøring utenom anleggstider er mulig, men skjer på eget ansvar). Stengt Torsdag 0800-1500. Veien er åpen fra Torsdag kl 1500, samt hele Fredag, Lørdag og Søndag.  Det er uvisst hvor lenge anleggsperioden vil vare. Kontakt GS-Maskin AS eller Kragerø Kommune ved spørsmål om anleggsarbeidene.

 

Aktuelt

Matrosvikar søkes

Kvalifikasjoner:
Grunnleggende sikkerhetskurs
Passasjer- og krisehåndteringskurs
Gyldig helseattest
Gyldig fartstid som matros

Søknad sendes på mail til: roger@fjordbat.no