Nye takster fra 1. juni 2018

Sommertakster for perioden 1. juni til 31. august er nå lagt ut. Se TAKSTER