Om oss

Kragerø Fjordbåtselskap ble stiftet 1896, og har siden den gang vært et bindeledd mellom fastlandet og øyene i Kragerøskjærgården. Selskapet drev også busstrafikk på Stabbestad og Skåtøy frem til våren 2013, da Drangedal Bilruter tok over denne driften.

Mai 2013 ble Kragerø Fjordbåtselskap et interkommunalt selskap,
Kragerø Fjordbåtselskap IKS. Selskapet eies nå 50% av Telemark Fylkeskommune og 50% Kragerø Kommune.

Etter at Kragerøbanen ble nedlagt i 1989 overtok Kragerø Fjordbåtselskap jernbanebygningen i Torvgt. 1 i Kragerø sentrum. Bygget fungerte som vårt administrasjonsbygg frem til april 2017. Pr i dag holder vi til i Ytre Strandvei 1.

Selskapet betjener i dag hele Kragerøskjærgården med destinasjoner som anløpes daglig. Vi har tre ferger, BF Jesper og BF Naus, som hver har en kapasitet på ca. 200 passasjerer og 11 biler. MF Kragerø tar 250 passasjerer (350 hvis kjøretøy ikke er med) og 24 biler.
Våre ferger har «isklasse», dvs. bygget for å kunne forsere tykk is. Vi har derfor i over 20 år stått for isbrytertjenesten for industrien i havneområdet.

I 2015 ble hurtigbåten «Perlen» det nye skuddet på stammen. «Perlen» tar kun passasjerer (50 pers), og vil på sikt gjøre oss i stand til å frakte reisende til steder hvor fergene ikke anløper. 

Hver vår i april/mai måned er fergene etter tur på verksted for den årlige inspeksjon og sertifisering av skipskontrollen, samtidig blir de pusset opp fra kjøl til mastetopp. I denne perioden er fergetilbudet til tider noe redusert, men persontrafikken blir opprettholdt ved hjelp av innleide taxibåter.

Våre ansatte vil bestrebe seg for at våre reisende skal få positive opplevelser. I tillegg til faste ansatte, har vi ekstramannskaper innleid i sommerhalvåret.

Vi ønsker alle våre reisende en positiv opplevelse.