Ansatte

ADMINISTRASJON
Administrasjonen holder til i Ytre Strandvei 1 3770 Kragerø.
Våre besøkstider er hverdager fra 09:00 – 14:30

Daglig leder: Borgar Slørdal
Tlf.nr. 40 00 58 62, borgar@fjordbat.no
Driftsleder: Pål Larsen
Tlf.nr 45 06 62 56 paal@fjordbat.no
HR- og produktleder: Jannicke B. Janssen
Tlf.nr. 48 84 23 43 jannicke@fjordbat.no
Regnskapsmedarbeider: Janne Kvilaas
Tlf.nr 40 00 58 61 janne@fjordbat.no

VÅRE FARTØY:

MF Kragerø, Tlf.: 95 22 25 03 / E-post: kragero@fjordbat.no
Skipper: Terje Nygaard
Skipper: Magnus Ellegård-Jacobsen
Skipper: Roger Schjølberg
Maskinist: Hans K. Jørgensen
Maskinist: Ivar Hagen
Matros: Karl Inge Vederhus
Matros: Jan Edv. Thoresen
Matros: Kenneth Apeland

BF Jesper, 
Tlf.: 99 24 15 59 / E-post: jesper@fjordbat.no

Skipper: Thomas Tveit
Skipper: Terje Hetland
Maskinist: Kjell Tveitereid
Maskinist: ledig
Matros: Bjørn Erik Kristoffersenproduktleder
Matros: Severin Thoresen

Perlen, Tlf 46 80 61 06 /E-post: perlen@fjordbat.no
Skipper: Roger Schjølberg
Skipper: Tommy Edvardsen
Matros: Walter Janssen