Miljø

Kragerø Fjordbåtselskap jobber for miljøet og ble tilsluttet Næringslivets NOx – fond  i 2011.   

Næringslivets NOx-fond er et spleiselag der virksomhetene som er med kan søke om støtte til NOx-reduserende tiltak. Fondets suksess er imidlertid avhengig av at det gjennomføres tilstrekkelige NOx-reduserende tiltak til at utslippsforpliktelsen etter Miljøavtalen blir oppfylt. Det er fiskeri og ulike typer sjøtransport langs kysten som i dag står for gjennomføringen av de fleste tiltak for å redusere utslippene av de miljøskadelige NOx-utslippene.  Avtalen vil gjøre det mulig for Norge å overholde sine internasjonale miljøforpliktelser fra Gøteborgprotokollen om å hindre utslipp som fører til sur nedbør.

Avtalen vekker allerede internasjonal oppmerksomhet og en videreføring kan gi andre land inspirasjon til å gjøre noe tilsvarende for redusere sine utslipp.

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.

Miljøavtalen har gitt redusert utslipp og lavere driftskostnader for Kragerø Fjordbåtselskap.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår innsats for miljøet og har som mål å bli en Miljøfyrtårn bedrift.

I tillegg følger vi vår bransjeforenings(Rederienes Landsforening) miljøstrategi.


Filmen om 
Selmer – et samarbeid med Naturvernforbundet.

I 2009 lagde vi, i samarbeid med Naturvernforbundet filmen om selen Selmer. Dette er en naturfilm laget spesielt for barn, og med vekt på glede over artsrik natur. Bli med på en spennende reise til Jomfrulandsriket. På denne DVD- en blir du kjent med Selmer. Han viser og lærer oss om naturmangfoldet i skjærgården. Vi møter et yrende liv over og under vann på denne unike naturfilmen.
Filmen kan kjøpes for kr 100,-.