Reisegarantien

Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har utarbeidet en Reisegaranti. Les mer her

EU-forordning 1177/2010 om passasjerrettigheter.Les mer her