Styre og Representantskap

STYRET:

Leder:  Lars Stärk
Nestleder:  Morten Andersen
Styremedlem:  Rolf Erling Andersen
Styremedlem:  Helle Hogner
Styremedlem: Randi Skauen

1. vara:  Geir Henning Eikeland
2. vara:  Ruth Ellegård
3. vara:  Yngvar Clausen

Ansattes repr:  Terje Nygaard
Vara:  Jan Edvard Thoresen

REPRESENTANTSKAPET:

Telemark Fylkeskommune:
Leder: Sven Tore Løkslid (Ap)
Thorleif Fluer Vikre (Frp)
Lise Wiik (Ap)
Vararepresentanter:
Hans Edvard Askjer (KrF)
Gunn Marit Helgesen (H)
Birger Hovden (Ap)

Kragerø Kommune:
Nestleder: Jone Blikra (Ap)
Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt)
Henriette Fluer Vikre (Frp)
Vararepresentanter (personlige):
Gunde Wegar Knudsen (Ap)
Ole Andrè Enggrav (Rødt)
1. Reidar Skoglund (H)
2. Johan Tønnes Løchstøer (V)