Rutetider

OBS.! Isruter
Det innføres isruter for hele skjærgården fra Mandag 26.02.2018. Ny oppdatering vil komme Fredag 02.03.2018 før kl 12.00

Anleggsarbeidene på Skåtøyveien tar en pause fra og med uke 52, og veien vil da være åpen for all trafikk alle dager, hele dagen. Veiarbeidet vil starte opp igjen ca 1. mars 2018 og fortsette frem til ca 1. mai.
Ved spørsmål rundt utbedringen av veien, vennligst kontakt GS-Maskin AS.

OBS!  Hurtigbåten Perlen går fra flytebrygga vis a vis taxibåtbrygga.
For å hjelpe våre billettører med å avvikle trafikken på hurtigst mulig måte, ber vi om at penger/kort holdes klare.
Vi har betalingsterminaler for bankaxept og kredittkort.
Kun firmaer kan motta faktura fra oss. Dette skal godkjennes/søkes om på forhånd. Henvendelser kan gjøres til vårt kontor på tlf.nr. 40005858 eller post@fjordbat.no. Ved fakturering påløper et gebyr på kr 75,- (inkl mva)

 

 

about_128Velkommen om bord – Viktig informasjon
=

Kragerø - Stabbestad

NB! Perlen anløper IKKE SKÅTØYBRYGGA, ellers går Perlens ruter som oppsatt.

Kragerø – Stabbestad 

ISRUTER Kragerø – Stabbestad 2018 – kjøres kun ved is

=

Kragerø - Tåtøy (Kirkeholmen/Furuhuolmen)

NB! Perlen anløper IKKE SKÅTØYBRYGGA, ellers går Perlens ruter som oppsatt.

Kragerø – Tåtøy (Kirkeholmen/Furuholmen) 

ISRUTER – Kragerø – Tåtøy, kjøres kun ved is.

=

Kragerø - Skåtøy

NB! Perlen anløper IKKE SKÅTØYBRYGGA, ellers går Perlens ruter som oppsatt.

Kragerø – Skåtøy

ISRUTER Kragerø – Skåtøy. Kjøres kun ved is

=

Kragerø - Bærø

 NB! Perlen anløper IKKE SKÅTØYBRYGGA, ellers går Perlens ruter som oppsatt.

Kragerø – Bærø 

ISRUTER Kragerø – Bærø. Kjøres kun ved is

=

Kragerø - Langøy

NB! Perlen anløper IKKE SKÅTØYBRYGGA, ellers går Perlens ruter som oppsatt.

Kragerø – Langøy 

ISRUTER Kragerø – Langøy. Kjøres kun ved is

=

Kragerø - Gumøy - Jomfruland

NB! Perlen anløper IKKE SKÅTØYBRYGGA, ellers går Perlens ruter som oppsatt.

Kragerø – Gumøy – Jomfruland

ISRUTER Kragerø – Gumøy – Jomfruland. Kjøres kun ved is.

 

=

BUSS Stabbestad og Skåtøy

I 2013 overtok Drangedal Bilruter all busstrafikk for Kragerø Fjordbåtselskap.
Vi henviser derfor til Drangedal Bilruter på tlf.nr 35 99 81 00 for alle henvendelser som gjelder buss.
Se rutetider her