Rutetider

For å hjelpe våre billettører med å avvikle trafikken på hurtigst mulig måte, ber vi om at penger/kort holdes klare.
Vi har betalingsterminaler for bankaxept og kredittkort.
Kun firmaer kan motta faktura fra oss. Dette skal godkjennes/søkes om på forhånd. Henvendelser kan gjøres til vårt kontor på tlf.nr. 40005858 eller post@fjordbat.no. Ved fakturering påløper et gebyr på kr 75,- (inkl mva)

OBS!  Hurtigbåten Perlen går fra flytebrygga vis a vis taxibåtbrygga.

 

 

about_128Velkommen om bord – Viktig informasjon
=

Helligdager i mai/juni, 17.mai, Pinse 2017

Her finner du rutetider for 1. mai, 17.mai, Kr.Himmelfartsdag, og Pinse 2017.

Helligdager mai-juni 2017

=

Kragerø - Stabbestad

Kragerø – Stabbestad f.o.m. 7 april

=

Kragerø - Tåtøy (Kirkeholmen/Furuhuolmen)

Kragerø – Tåtøy (Kirkeholmen/Furuholmen) f.o.m 7. april

=

Kragerø - Skåtøy

NB!Endringer f.o.m 7. april er som følger:
Lørdager: Avg m/Perlen fra Kragerø til Skåtøybrygga kl 1615 utgår. Ny tid fra Kragerø er kl 1700.

Kragerø – Skåtøy f.o.m 7. april

=

Kragerø - Bærø

NB!  Endringer f.o.m 7. april er som følger:
Fredager: Nyinnsatt avgang fra Kragerø kl 1730.
Lørdager: Avgang m/Perlen fra Kragerø kl 1615 utgår. Ny tid fra Kragerø kl 1700

Kragerø – Bærø f.o.m. 7. april

=

Kragerø - Langøy

NB!  Endringer f.o.m 7. april er som følger:
Lørdager: Avgang m/Perlen fra Kragerø kl 1615 utgår. Ny tid fra Kragerø kl 1700

Kragerø – Langøy f.o.m 7. april

=

Kragerø - Gumøy - Jomfruland

NB! Endringer f.o.m 22.mai er som følger:
Midtrute til Gumøy/Jomfruland også på fredager.

Kragerø – Gumøy – Jomfruland fra 22. mai

 

=

BUSS Stabbestad og Skåtøy

I 2013 overtok Drangedal Bilruter all busstrafikk for Kragerø Fjordbåtselskap.
Vi henviser derfor til Drangedal Bilruter på tlf.nr 35 99 81 00 for alle henvendelser som gjelder buss.
Se rutetider her