Rutetider

Grunnet anleggsarbeid på Skåtøy, er veien tidvis stengt. Pr dato er veien åpen for biltrafikk frem til Krikkenveien. Fra 13. november gjelder følgende: veien fra Skåtøyroa til Skåtøybrygga vil være åpen for all trafikk, alle dager. Dette får noe innvirkning på våre ruter. Husk å velge ruter med dato fra 13. november. Ved spørsmål rundt utbedringen av veien, vennligst kontakt GS-Maskin AS.

OBS!  Hurtigbåten Perlen går fra flytebrygga vis a vis taxibåtbrygga.
For å hjelpe våre billettører med å avvikle trafikken på hurtigst mulig måte, ber vi om at penger/kort holdes klare.
Vi har betalingsterminaler for bankaxept og kredittkort.
Kun firmaer kan motta faktura fra oss. Dette skal godkjennes/søkes om på forhånd. Henvendelser kan gjøres til vårt kontor på tlf.nr. 40005858 eller post@fjordbat.no. Ved fakturering påløper et gebyr på kr 75,- (inkl mva)

 

 

about_128Velkommen om bord – Viktig informasjon
=

Jul og Nyttår 2017/2018


Jul og Nyttår 2017-2018

=

Kragerø - Tåtøy (Kirkeholmen/Furuhuolmen)


Kragerø – Tåtøy f.o.m 13. november 2017

=

Kragerø - Skåtøy


Oppdatert info pr 16.10.17; veien er åpen for fri ferdsel frem til Krikkenveien.
F.o.m 13. november vil veien fra Skåtøyroa til Skåtøybrygga være åpen for fri ferdsel alle dager. Dette medfører noe endringer på våre ruter fra samme dato.
Kragerø – Skåtøy f.o.m 13. november 2017

=

BUSS Stabbestad og Skåtøy

I 2013 overtok Drangedal Bilruter all busstrafikk for Kragerø Fjordbåtselskap.
Vi henviser derfor til Drangedal Bilruter på tlf.nr 35 99 81 00 for alle henvendelser som gjelder buss.
Se rutetider her