Rutetider

about_128

VELKOMMEN OMBORD – Viktig informasjon

 

Arbeidet med utbedring av Skåtøyveien vil starte opp mandag 23.04.18. Antatt varighet 6 uker.
Mandag – Torsdag: veien vil være stengt mellom Vennevikveien og Buvikveien for allmenn trafikk  fra kl 08:00 – 14:30.
Fredag: veien vil være åpen for all trafikk.
Ved spørsmål rundt utbedringen av veien, vennligst kontakt Kragerø Kommune.

OBS!  Hurtigbåten Perlen (ruter med rød skrift) går fra flytebrygga vis a vis taxibåtbrygga.

=

Rutetider Kr.Himmelfartsdag, Pinse, 1. og 17. mai 2018

Rutetider Helligdager i Mai 2018 (klikk på teksten)

=

Kragerø - Tåtøy (Kirkeholmen/Furuhuolmen)

Rutetider Kragerø – Tåtøy 21.04.-22.06.18

=

BUSS Stabbestad og Skåtøy

I 2013 overtok Drangedal Bilruter all busstrafikk for Kragerø Fjordbåtselskap.
Vi henviser derfor til Drangedal Bilruter på tlf.nr 35 99 81 00 for alle henvendelser som gjelder buss.
Se rutetider her