Rutetider

about_128

VELKOMMEN OMBORD – Viktig informasjon

OBS!  Hurtigbåten «Perlen» (ruter med rød skrift) går fra flytebrygga vis a vis taxibåtbrygga.

Grunnet plassmangel, samt for å ivareta sikkerheten til våre passasjerer, er det kun tillatt å ta med seg håndbagasje om bord på hurtigbåten «Perlen» (rutetider med rød skrift). NB! Maks 3 kolli håndbagasje per person.
Mannskapet vil til enhver tid kunne vurdere hvorvidt det er plass til ekstra bagasje utover 3 kolli per person.
Ekstra bagasje utover 3 kolli vil da bli belastet med kr 50,00 pr kolli. Reisende med mye bagasje/gods henvises til våre fergeavganger. Det dessuten kun plass til maks to sykler om bord. Vi henstiller derfor reisende med sykler om å benytte våre fergeavganger.

A: Anrop.
Skal du fra øyene, ring båten før den kjører fra Kragerø. Skal du derimot fra Kragerø ut til øyene trenger du ikke ringe.

Følgende endringer på rutene fra 1. oktober:
Perlen til Stabbestad på lørdager kl. 16.30 utgår
– Perlen kjører til Jomfruland kl. 16.15 på lørdager (tidligere MF Kragerø)
– Midtfergen på tirsdag går kl. 10.25 (tidligere kl. 10.20) og midtfergen på fredag utgår.

=

Kragerø - Tåtøy (Kirkeholmen/Furuhuolmen)

Kragerø – Tåtøy f.o.m 1. oktober 2018

=

BUSS Stabbestad og Skåtøy

I 2013 overtok Drangedal Bilruter all busstrafikk for Kragerø Fjordbåtselskap.
Vi henviser derfor til Drangedal Bilruter på tlf.nr 35 99 81 00 for alle henvendelser som gjelder buss.
Se rutetider her