Stenging av Skåtøyveien for biltrafikk – oppdatert info pr 04.06.18

Fra og med onsdag 6. juni er Skåtøyveien åpen for all trafikk. Det vil fortsatt foregå noe arbeid på veien denne, men veien vil være fremkommelig.
Torsdag 7. juni er arbeidene avsluttet, og veien er fri for all ferdsel.

Se HER for detaljert informasjon frem til åpningsdato.