Skåtøyveien stenges fra 23.04.18

Arbeidet med utbedring av Skåtøyveien vil starte opp mandag 23.04.18.
Antatt varighet 6 uker.
I denne perioden vil veien være stengt mellom Vennevikveien og Buvikveien for allmenn trafikk mandag til og med torsdag fra kl 08:00 – 14:30.
Fredag vil veien være åpen for all trafikk.
Eventuelle spørsmål om utbyggingen rettes til Kragerø Kommune.