Verdi- og periodekort

Verdi- og periodekort er et enkelt alternativ til kontant betaling. Kortene kjøpes om bord på våre ferger.
Verdikort gir 20% rabatt på gjeldende takst. Gjelder både person- og kjøretøy. Kortet belastes pr reise.
Periodekort gir ubegrenset reise i 30 dager fra kjøpsdato. Se under for alternativer.
verdikort

 

Forklaring:
*:   Indre ruter = Stabbestad, Tåtøy (Kirkeholmen/Furuholmen), Skåtøyroa, Bærø