Passasjerbåten West Sea kjører ikke til SKÅTØYBRYGGA f.o.m torsdag 8. desember grunnet is.
ISRUTER KAN BLI INNFØRT PÅ KORT VARSEL.