I henhold til nye lokale retningslinjer er det påbudt med bruk av munnbind ombord på våre fartøy dersom man ikke kan holde minst 1 meters avstand. Les mer her

DET ER IKKE PLASSBESTILLING PÅ NOEN AV VÅRE FARTØYER.