DET ER IKKE PLASSBESTILLING PÅ NOEN AV VÅRE FARTØYER.