West Sea er ute av drift. Avganger med hurtigbåten West Sea (røde avganger) kjøres med TAXIBÅT.
Ruter til Portør/Langesund er kansellert inntil videre.